O Pilates

O metodě Pilates

Pilates, nebo též metoda Pilates, je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání. Cvičení Pilates je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tím, že metoda klade důraz na zpevnění hlubokých břišních svalů jako opory pro páteř, je páteř méně namáhána. Veškerý pohyb zde vychází ze stabilního středu – tzv. Powerhouse (centrum síly) do všech periferních částí těla.

Tento přístup ke cvičení je mimořádně efektivní, ale zároveň náročný na detaily a procítění pohybu. Tělo se postupně zpevňuje a získává novou stabilitu, záda se narovnávají a nový způsob dýchání zabezpečuje více kyslíku v plicích. Aktivizují se hluboké břišní svaly, které se nedají cvičit běžnými technikami, a buduje se pevné ploché břicho. Mění se rozložení podkožního tuku, klesá nadváha. Změna je na první pohled patrná z držení těla, chůze a estetiky pohybu.

Důraz je kladen na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu a pro metodu je charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů každého cviku. Proto mohou mít mnohdy i nepatrné pohyby výrazně prospěšný účinek. Po bližším seznámení s metodou se ukáže, že tento systém je tak účinný právě díky koncentraci na každý pohyb.

Principy metody Pilates

Koncentrace

Zaměřením pozornosti na správné provedení pohybu napomáhá k dodržení předešlého principu. Přimějeme mozek aktivně se podílet na provádění pohybu, plynulém dýchání, rytmu pohybu a dechu, poloze těla, končetin a na průběhu celého cviku. Soustředění na vlastní tělo vede k duševnímu uvolnění a získání pocitu nabité energie.

Kontrola

Základní princip, který je zcela nezbytný pro Pilates. Vědomé řízení pohybu, kontrola každé jeho fáze. Dodržením tohoto principu intenzivně zapojíme všechny svalové skupiny a ochráníme klouby, vazy a páteř před zraněním.

Přesnost

Preciznost v provedení pohybu je nezbytná při každém opakování. Jeden přesně provedený pohyb má větší účinek, než nespočetné opakování nedbale vedeného cviku. Musíme znát každou část pohybu zcela do nejmenšího detailu, abychom mohli pocítit jeho kladný účinek.

Střed těla

Tento princip budeme dále rozvádět v další kapitole. V krátkosti jej můžeme charakterizovat takto. Střed těla je stabilní základnou, ze které vycházejí všechny pohyby. Musíme aktivovat všechny svaly powerhouseu, abychom je dovedli k optimální souhře a tím získali fyziologické držení těla.

Plynulost

Cvičení nabývá na kvalitě, přechází-li pohyb plynule v druhý. Postupně přecházíme od jednoduchých pohybů ke složitějším, získáváme rytmus, který podporuje ladnost a pohyblivost těla v běžném životě. Každý pohyb má svůj počáteční i konečný bod. Každý pohyb logicky navazuje na předchozí.

Rovnováha

Tento princip zahrnuje rovnováhu ve smyslu udržení těla v určité poloze a rovnováhu mezi svalovými skupinami. Udržení polohy vyžaduje souhru všech svalových skupin, aktivaci hlubokého stabilizačního systému.

Dýchání

Technika dýchání je založena na pravidelném a nezadržovaném hlubokém vdechu nosem (intenzivní okysličení krve) a výdechu ústy (aktivace hlubokého svalstva). Při cvičení tvoří jeho rytmus, v běžném životě uvolňuje napětí a chrání před stresem. Z hlediska lokalizace se orientujeme do střední části hrudníku – tzv. laterální dýchání. Aktivně zapojujeme mezižeberní svaly, hrudník je roztahován do šířky, ramena mohou být spuštěna a uvolněna. Oblast břicha je vtahována směrem k páteři, což směřuje k vedení nádechu do zadní části zad, většímu přísunu kyslíku při jakékoli poloze těla.

Joseph Hubertus Pilates

jp_portraitAutor metody, Joseph Hubertus Pilates, se narodil roku 1880 v Německu.Jako dítě trpěl řadou chorob, což ho vedlo k vytvoření důmyslného souboru cvičení, díky kterému se během svého života mohl věnovat nejrůznějším náročným sportovním a pohybovým aktivitám – gymnastice, lyžování, potápění, boxu a dokonce jednu dobu i cirkusové akrobacii. Své cvičení neustále zdokonaloval a inspiraci přitom nacházel v józe (psychické soustředění, důraz na dýchání), v rehabilitačních cvicích, v gymnastice, ale i sledováním pohybů zvířat. Cílem metody je propojení a vědomá souhra těla a mysliJoseph H. Pilates chtěl využít mysl k lepšímu pochopení vlastního těla a svou metodu publikoval v knize „The Art of Contrology“ („Umění svalové kontroly“).

Po odchodu z rodného Německa se J. H. Pilates přestěhoval do Anglie, kde prošel náročnou životní zkouškou. Pobyt v internačním táboře, kde během 1.světové války pracoval jako zdravotník, však pro něj byl příležitostí šířit své učení mezi spoluvězni. Současně intenzivně přemýšlel o rehabilitaci pacientů, kteří byli upoutáni na lůžko. Z této doby pochází první podoba dnes již obecně známého „univerzálního reformátoru“ (též „stůl plié“), multifunkčního cvičebního nářadí Cviky na strojích se pak přenášely na podložku (matwork). Pilates si již tehdy uvědomoval, že cvičení na podložce je pro každého dostupné, jelikož je finančně nenáročné.

V polovině 20.let minulého století odjel do New Yorku, kde se svou pozdější manželkou založil své první pohybové studio. Jeho cvičební metody okamžitě zaujaly profesionální tanečníky. Ti mimo jiné záhy zjistili, že při používání Pilatesových cvičebních technik se jejich zotavení po úrazech podstatně zrychlilo.

V New Yorku působil J. H. Pilates až do své smrti v roce 1967, kdy v jeho práci pokračovala jeho žena. Za svého života získal mnoho příznivců i z řad slavných osobností, především herců a tanečníků. Mezi jeho velké příznivce patřiliMartha GrahamTed Shawn a George Balanchine. V současné době ve světě tuto metodu využívají Sharon StoneMelanie GriffithUma Thurman a další celebrity.